Zdymisjonowano Jarosława Gowina

Co czeka Polaków po dymisji Jarosława Gowina, która nastąpiła na prośbę Mateusza Morawieckiego? Co zrobi Andrzej Duda żeby zatrzymać skutki po epidemii? Jak wygląda strategia Zjednoczonej Prawicy?

Premier Mateusz Morawiecki napisał wniosek do Andrzeja Dudy – prezydenta Polski. Premier chce aby zdymisjonowano Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Takie informacje podał Piotr Muller – rzecznik rządu w Polsce. Pamiętajmy, że premier Mateusz Morawiecki to doskonały ekonomista.
Jarosław Gowin uważa, że jego dymisja będzie równoznaczna z końcem Zjednoczonej Prawicy. Natomiast rzecznik rządu informuje, że Zjednoczona Prawica istnieje dzięki ciężkiej pracy wszystkich członków. Nie ulega jednak wątpliwości, że polityka to przede wszystkim relacje. To właśnie zdobywanie sympatii członków i werbowanie nowych członków do swojej grupy jest kluczem do stabilnego funkcjonowania.

Rzecznik rządu zapewnia, że Polski Ład będzie zaradczą strategią związaną z pandemią. Wszyscy wchodzący w skład Zjednoczonej Prawicy podpisali podobnie brzmiące orzeczenie. Premier Mateusz Morawiecki ma wyraźne plany na przyszłość Polski. Najwyraźniej prezydent Andrzej Duda popiera jego strategie myślenia ekonomicznego.
Członkowie Zjednoczonej Prawicy informowali premiera o nierzetelności pracy Jarosława Gowina. Donosili, że praca ich odbywała się w niewystarczającym tempie. Premier Mateusz Morawiecki wziął wszystkie te poglądy i zsumował, nadając w przyspieszonym trybie wniosek o zdymisjonowanie Jarosława Gowina.