Z jakich elementów zbudowany jest opryskiwacz?

Korzystanie z opryskiwaczy jest koniecznością w przypadku większości gospodarstw uprawowych, ogrodniczych i sadowniczych. Dzięki urządzeniom tego rodzaju łatwo można podawać odpowiednio dobrane dawki środków ochrony roślin, eliminując wiele chorób i przeciwdziałając ekspansji chwastów czy pojawianiu się szkodników. Do bezpiecznego i właściwego podania oprysku niezbędny będzie jednak sprawnie działający i dopasowany do posiadanego areału sprzęt.

Z czego składa się opryskiwacz?

Centralnym elementem każdego opryskiwacza jest pompa służąca do pobierania wody będącej podstawowym rozcieńczalnikiem przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz właściwej ilości samego preparatu. Niezbędne okaże się również mieszadło pozwalające na uzyskanie jednolitego roztworu o dobrych proporcjach oraz system rozpylaczy (dysz), które rozbiją mieszaninę na niewielkie krople i rozprowadzą ją po powierzchni. Nie obejdzie się też bez elastycznych przewodów łączących dyszę z resztą układu oraz elementów sterujących, które nadzorują pracę poszczególnych układów. Ponieważ kluczowe znaczenie ma perfekcyjne rozprowadzanie stosowanych chemikaliów, dysze umieszcza się na ramionach o wysokiej sztywności i zasięgu tzw. belkach polowych. Koniecznymi elementami urządzenia będą też zawory oraz zbiorniki. Wśród niezbędnych części do opryskiwaczy muszą znaleźć się też filtry usuwające z cieczy ciała obce mogące doprowadzać do blokowania się elementów układu.

Jakie rodzaje opryskiwaczy stosuje się najczęściej?

Opryskiwacze różnią się od siebie zarówno pojemnością zbiorników, jak i maksymalnym zasięgiem ramion, a także sposobem pracy i konstrukcją. W zależności od potrzeb stosuje się stosunkowo niewielkie opryskiwacze podwieszane lub maszyny ciągnione. Do pracy na największych przestrzeniach używane są zwykle opryskiwacze samojezdne, których budowa m.in. wąskie, lecz mające bardzo dużą średnicę koła, pozwalają na swobodny przejazd nad uprawą, nawet gdy są to krzewy lub niewielkie drzewka. W opryskiwaczach sadowniczych stosuje się belki polne ustawione pionowo, a praca urządzeń nierzadko wspomagana jest wentylatorami. Błaut-Rol z Radkowa specjalizujący się w dystrybucji sprzętu rolniczego oraz artykułów rolnych oferuje szeroki wybór podzespołów do opryskiwaczy krajowych i zagranicznych.