Jak wykorzystać bronę talerzową na polu?

Współczesne gospodarstwo rolne nie może obyć się bez szerokiego asortymentu narzędzi, które umożliwiają w prosty i szybki sposób wykonywać prac wymagające dużego nakładu energii. Do kategorii tej zalicza się między innymi brony talerzowe. Czym one są, jak są skonstruowane, do jakich zadań się je wykorzystuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest brona talerzowa?

Brona talerzowa zaliczana jest do grona tzw. biernych agregatów uprawowych. Są to wszelkiego rodzaju urządzenia do uprawy ziemi, które do pracy nie wymagają połączenia z wałem odbiorem mocy (WOM) ciągnika – wystarczy, że ciągnik przemieszcza się, a podłączona brona wykonuje swoją pracę wyłącznie dzięki temu, że przemieszcza się wraz z nim. Brony talerzowe mogą być, w zależności od swojej wielkości oraz masy, zawieszane na ciągniku lub ciągnione.

Najbardziej charakterystycznym elementem brony są, zgodnie z jej nazwą, talerze, czyli metalowe dyski o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi. Talerze umieszczane są na specjalnych, poprzecznych wałach – na jednym wale może ich być umieszczonych od kilku do kilkunastu. Kolejną cechą talerze jest fakt, że ustawiane są one pod różnymi kątami – kąt ustawienia uzależniony jest od docelowych efektów bronowania. W momencie opuszczenia broni na powierzchnię ziemi, talerze wgryzają się w glebę, a pod wpływem ruchu ciągnika zaczynając obracać. W ten sposób zewnętrzne warstwy gleby zostają przez nie rozcięte. Szeroki wybór bron talerzowych znaleźć można w ofercie firmy Agromarket Jaryszki.

Do czego może zostać wykorzystana brona talerzowa?

Generalnie brony używane są w celu przygotowania gleby pod zasiew. Prace wykonywane przy ich pomocy to między innym:

  • Spulchnianie ziemi, poprawianie jej warunków powietrzno-wodnych
  • Kruszenie zwartych brył ziemi
  • Usuwanie chwastów
  • Mieszanie gleby z nawozami – zarówno naturalnymi, jak i mineralnymi
  • Podorywka, tj. przykrywanie resztek pożniwnych

Co bardzo ważne, brona może służyć wykonywaniu kilku praca naraz, dzięki czemu może skutecznie zastąpić inne narzędzia rolnicze i znacząco ograniczyć potrzebną do przygotowania gleby ilość przejazdów. Brony talerzowe mogą być wykorzystywane również po wysiewie – np. do przykrycia nasion.

Jakie są zalety bron talerzowych?

Brony talerzowe cieszą się bardzo dużym uznanie wśród rolników i są powszechnie wykorzystywane w pracach polowych. Wśród ich głównych zalet wymienia się między innymi bardzo prostą i przez to odporną na awarie konstrukcję, a także bardzo niski koszt eksploatacji. Jej wszechstronność pozwala zastąpić kilka innych maszyn rolniczych. Należy jednak pamiętać, że im większa i cięższa brona, tym większe zapotrzebowanie na moc ciągnika. Ponadto brony sprawdzą się najlepiej na gruntach o dość luźnej strukturze.