Religia w 2021 roku

Świat szybko się zmienia. Ludzie odwracają się od religii i tradycyjnej moralności, a świat staje się bardziej świecki i moralny relatywistyczny. Duchowość ludzi zmieniła się ze zorganizowanej religii na bardziej spersonalizowaną formę duchowości, która nie wymaga formalnego członkostwa. Wszystkie religie w końcu staną się mniej powszechne i bardziej osobiste w wierzeniach ludzi.

Co stanie się z religią w przyszłości? Czy zastąpi ją technologia i nowe sposoby życia? Odpowiedź nie jest łatwa. Religia jest integralną częścią ludzkiej cywilizacji i wielu ludzi wierzy, że zawsze tak będzie.

Przyszłość religii na świecie będzie kształtowana przez trendy demograficzne, sposób, w jaki religie dostosowują się do globalizacji oraz ich stosunek do zmian technologicznych.

W przyszłości trzy główne religie świata będą się rozwijać. Chrześcijaństwo pozostanie największą religią, islam będzie rósł szybciej niż jakakolwiek inna główna religia, a hinduizm wyprzedzi buddyzm pod względem całkowitej liczby wyznawców.

Jednak wśród wielu innych rzeczy jest jedna rzecz, która łączy wszystkie te wyznania: wszystkie mają konserwatywną grupę, która jest odporna na zmiany technologiczne.

Przyszłość religii jest niepewna. Istnieją jednak pewne trendy, które mogą nam pomóc zrozumieć, jak będzie wyglądał świat religii w 2021 roku.

Wiele osób nie jest związanych z określoną religią. Niedawne badanie pokazuje, że około 27% populacji Stanów Zjednoczonych zidentyfikowano jako niezrzeszoną religijnie – przewiduje się, że do 2020 r. liczba ta wyniesie 40%.

Jedną z największych przyczyn tego wzrostu neutralności religijnej i sekularyzmu jest rozwój technologii. Internet i media społecznościowe ułatwiły ludziom znalezienie wsparcia i poczucie więzi bez konieczności przynależności do zorganizowanej religii.